EUROMACCHINE TRAKTORDRIVET EL-KRAFTVERK

Välbyggt traktordrivet el-kraftverk från Italienska Euromacchine som specialiserat sig på att tillverka elkraftverk för traktordrift, bensin eller dieselmotor. Motordrivna elkraftverk från 4,5 kVA och traktordrivna elkraftverk från 19 kVA till 70 kVA. Elkraftverken är tillverkade enl. CE normer. Standardutrustning för traktordrivna elkraftverk:

Europauttag 1 st, 380 V och 1 st 200 V. ! st Hz-mätare, 1 st Ampere-mätare och 1 st Volt-mätare, 

Jordfelsbrytare. Rampen typ ALICE är galvad.